Pasaport

Burada pasaport müracaatçıları için gerekli bilgileri bulacaksınız. Yalnızca yurtdışında yaşayan Norveç vatandaşları büyükelçiliğe bizzat gelerek pasaport müracaatında bulunabilirler. Değerlendirme süresi yaklaşık 3 hafta olup, bu süreye Norveç’le posta yolu ile   yapılan yazışmalar dahildir.

E-pasaport hakkında bilgi

E-pasaport Norveç’teki bütün pasaport dairelerinde ve yurtdışında Norveç resmi makamlarında hazırlanır. Pasaportun şahıs bilgilerini içeren sayfasında bir elektronik çip bulunmaktadır. Bu çipe pasaport sahibinin dijital yüz fotoğrafı yüklenmiştir. Ayrıca şahsın bilgilerini içeren tüm bilgiler de bu çipe yüklenmiştir.

Yeni pasaport Norveç’te yapılmaktadır ve bu yapım süreci üç hafta olarak hesaplanmalıdır. Bu yüzden müracaat eden şahısların aşağıdaki yeni kuralları okumaları çok önemlidir.Yanlış bilgiler içeren veya eksik olarak yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve işleme konulmayacaklardır.

Kimler Ankara’daki Büyükelçiliğe pasaport için başvuruda bulunabilirler?

Pasaport başvurularını yalnızca Ankara’daki Büyükelçilik kabul etmektedir, yani konsolosluklar pasaport başvurularını kabul etmezler. Yurtdışında yaşayan Norveç vatandaşları Ankara’daki   Büyükelçilik vasıtası ile pasaport başvurularını yapabilirler. Bu Norveç vatandaşlarının yurtdışına taşınma kayıtları, Norveç’teki  nüfus kütüğüne işlenmiş olmalıdır. Norveç’te ikamet edip Norveç’te nüfus kütüğüne kayıtlı olan vatandaşlar ise bulundukları bölgelerdeki yerel pasaport dairelerinde veya Norveç’teki polis istasyonlarında yeni pasaport için başvuruda bulunabilirler. Norveç kimlik numarası/ doğum numarası bulunmayan şahıslar ilk önce bunlar için müracaat etmek zorundadırlar. Bu müracaatlar pasaport ile aynı zamanda yapılabilir. Dogum numarasi ile ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Pasaport almak/ yenilemek için başvuru nasıl yapılır?

Ön görüşme için elçilikle temasa geçiniz. Başvuru dilekçesi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 13.00 ile 16.00  ve cuma günü saat 09.00 ile 13.30 arasında yapılabilecek şahsi görüşme esnasında verilebilir.


Dilekçe verirken lütfen aşağıdaki belgeleri de beraberinizde getiriniz:

 

Yetişkinler için:

 • Müracaatçı hakkındaki bilgileri içeren form büyükelçilikte doldurulur.
 • Pasaport fotografi Büyükelcilik'te cekilecektir.
 • Eski pasaport. Eski pasaportun halen geçerli olması veya geçerlilik süresinin bitiş tarihinin 3 ayı geçmemiş olması gerekmektedir.
 • Pasaport masrafları  pasaport müracaatı yapıldığı zaman Türk lirası olarak ödenir. Yetişkinler için pasaport masrafı 110 YTL dir.

 

18 yaşından küçük çocuklar için:

 • Çocuk ve en az bir ebeveyni şahsen elçilikteki görüşmeye katılmak zorundadır. Çocuklar artık ebeveynlerinin pasaportlarına yazdırılamamaktadır; onlara da kendilerine ait bir pasaport hazırlanır.
 • Müracaatçı hakkındaki bilgileri içeren form Büyükelçilikte doldurulur.
 • Pasaport fotografi Büyükelcilik'te cekilecektir.
 • Çocuğun eski pasaportu. Eğer çocuğun daha evvelden herhangi bir pasaportu yoksa Nüfus kütüğünden çocuğun tam adını ve kimlik numarasını bildiren bir belge.
 • Her iki ebeveyn de (eğer ebeveynlerden biri bu toplantıya gelmemişse bile) pasaportlarını beraberlerinde getirmek zorundadırlar.
 • Eğer ebeveynlerden herhangi biri toplantıda bulunamayacak ise, toplantıda bulunmayan ebeveyn tarafından verilmiş bir vekalet yazısı.
 • Doğum belgesinin orijinali.
  Türkiye’de doğmuş çocuklar için: Uluslararası doğum belgesi (Nüfus idaresinden beyanname A - Valilikten onaylı-tasdik şerhli ve apostil damgalı.)
  Norveç’te doğmuş çocuklar için: Norveç doğum belgesinin orijinali.
 • Ebeveynlerin evlilik belgesi
  Türkiye de evlenmiş ebeveynler için: Ebeveynlerin uluslararası evlilik belgesi (Nüfus idaresinden beyanname B - Valilikten onaylı-tasdik şerhli ve apostil damgalı.)
  Norveç’te evlenmiş ebeveynler için: Norveç evlilik belgesinin orijinali
 • Eğer ebeveynler  evli değiller veya boşanmışlar ise: Ebeveyn hakları belgesi/ebeveyn sorumluluk belgesi
 • Pasaport masrafları pasaport için başvuru yapılırken yeni Türk lirası ile ve nakit olarak ödenir. Çocuklar için pasaport masrafı: 70 YTL.

Norveç pasaportlarının teslim alınması:

Pasaport, işlemler bitip hazır hale geldiğinde en yakın konsolosluğa gönderilir,

veya Büyükelçilikten de alınabilir. Büyükelçilik/ Konsolosluk pasaportların hazır olduğunu size haber verir. Ebeveynler çocuklarının pasaportlarını almaya gelebilirler. Vekalet verdiğiniz herhangi bir şahıs da sizin yerinize gelip pasaportunuzu alabilir.

 

Eski Pasaportun Geçerlilik Süresinin Uzatılması

 

Elde hazırlanmış pasaporta sahip olan müraacatçılar pasaportlarını üç aya kadar uzatabilirler. E-pasaportlar ve makine tarafından okunabilir pasaportlar uzatılamaz; ancak yeni pasaportu bekleyecek vakit yok ise seyahat belgesi veya zorunlu durum pasaportu verilebilir. Acil durum pasaportu ile ilgili daha fazla bilgi icin tiklayiniz.Seyahat belgesi ile ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Pasaportun düşürülmesi /çalınması durumu:

Pasaport düşürülmüş veya çalınmış ise böyle durumlarda Ankara’daki  Büyükelçilik

zorunlu durum pasaportu veya seyahat belgesi hazırlayabilir. Norveç Başkonsolosluğu ve diğer konsolosluklar seyahat belgesi hazırlayabilirler ancak zorunlu durum pasaportu

hazırlayamazlar.Acil durum pasaportu ile ilgili daha fazla bilgi icin tiklayiniz.Seyahat belgesi ile ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Zorunlu durum pasaportu:

Zorunlu durum pasaportunun  (elde hazırlanmış) çok kısa  geçerlilik süresi vardır ve ilk seyahatten sonra iptal edilmesi için resmi makamlara teslim edilir. Zorunlu durum için alınan

masraf bedeli normal pasaportlar için alınan bedelle aynıdır. Zorunlu durum pasaportu şahsın

(sadece) Ankara’daki Büyükelçiliğe bizzat gelmesi ile hazırlanır. Zorunlu durum pasaportu Konsolosluklarca verilemez. Norveç dışında başka bir ülkeye seyahat edilecek ise zorunlu durum pasaportu (seyahat belgesi değil) kullanılmalıdır.

 

 • Pasaport için başvuru dilekçesi elçilikte doldurulur. Eğer başvuran 18 yaşından küçük ise, ebeveyn sorumluluğu taşıyan ebeveynlerin her ikisi de başvuru dilekçesinin altını imzalamalıdır.
 • Pasaportun düşürüldüğüne dair rapor formu elçilikte doldurulur.
 • Başka bir kimlik gösterilmelidir. Örneğin Norveç sürücü belgesi,Norveç banka kartı veya Norveç doğum belgesi… gibi.
 • Pasaportun kaybolduğu yerel polise bildirilmeli ve Türk polisinin tutanağı başvuru esnasında getirilmelidir.
 • Pasaport için başörtüsüz (eğer dini açıdan engel teşkil etmiyorsa)  ve koyu renkli gözlük ( eğer tıbbi açıdan engel teşkil etmiyorsa) kullanılmayan  fotoğraf. Böyle bir durum var ise,  bunu kanıtlayan doktor belgesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir. Pasaport fotoğrafının  arka fonu tamamen açık renkli olmalıdır. Fotoğraf iki kulağın da tam olarak görünebileceği şekilde önden çekilmeli ve ağız kapalı olmalıdır. Fotoğraf 3 aydan eski olmamalı ve fotoğrafın ebadı 35* 45 mm olmalıdır.
 • Ayrıca randevu alınan bir kişisel görüşme gerekmektedir. Bu çocuklar için de geçerlidir.

Seyahat belgesi:

Seyahat belgesi pasaportun kaybolması ve pasaportun geçerlilik süresinin dolması gibi durumlarda hazırlanır. Norveç konsoloslukları Büyükelçilikten onay aldıktan sonra seyahat belgesi hazırlayabilirler. Seyahat belgesi ancak Norveç’e yapılacak seyahatlerde kullanılabilir. Yolcu Norveç’e direkt olarak ya da başka bir ülke üzerinden transit olarak seyahat edebilir. Seyahat belgesi yalnizca konsolosluklarca hazirlanir; Büyükelcilik seyahat belgesi vermemektedir.

 

 • Böyle durumlarda en kısa zamanda Büyükelçilik ile telefonla temasa geçiniz.
 • Pasaportun kaybolduğunu yerel polise bildirmeniz ve Türk polisinin tutanağını beraberinizde getirmeniz gerekmektedir.
 • Bir kimlik ibraz etmelisiniz. Örneğin Norveç sürücü belgesi, Norveç banka kartı  Norveç doğum belgesi veya süresi dolmuş pasaport… gibi.
 • Pasaport için başörtüsüz (eğer dini açıdan engel teşkil etmiyorsa)  ve koyu renkli gözlük ( eğer tıbbi açıdan engel teşkil etmiyorsa) kullanılmayan  fotoğraf. Böyle bir durum var ise,  bunu kanıtlayan doktor belgesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir. Pasaport fotoğrafının  arka fonu tamamen açık renkli olmalıdır. Fotoğraf iki kulağın da tam olarak görünebileceği şekilde önden çekilmeli ve ağız kapalı olmalıdır. Fotoğraf 3 aydan eski olmamalı ve fotoğrafın ebadı 35* 45 mm olmalıdır.
 • Eğer pasaport kaybolmuş veya çalınmış ise pasaportun düşürüldüğüne dair rapor formu elçilikte /konsoloslukta doldurulur. Eğer pasaportun süresi dolmuş ise bu pasaport da getirilmelidir.
 • 18 yaşından küçük olanlar için ise, ebeveyn sorumluluğu olan her iki ebeveyn de seyahat belgesine onay vermek zorundadır. Her iki ebeveyn de kimliklerini beyan etmek zorundadır.
 • Uçuş numarası, tarihi, saati ve gideceği yer ile uçak firmasının belirtildiği Norveç’e geri dönüş uçak bileti getirilmelidir.
 • Büyükelçilikte veya konsolosluklarda şahsi görüşme gerekmektedir. Bu çocuklar için de geçerlidir. Görüşme için  randevu almayı unutmayınız.

Kimlik numarası / şahıs numarası

Kimlik numarası doğum tarihi ve şahıs numarasından ibarettir. Yurtdışında ikamet eden veya yurtdışında doğan ve Norveç kimlik numarası / şahıs numarası almamış olan  Norveç vatandaşları  Ankara’daki Büyükelçiliğe başvurabilirler. Büyükelçilik yapılan başvuruları Norveç’teki Nüfus idaresine gönderir ( Skatt Nord Tromsø).

 

Kimlik numarası elde edilebilmesi için  pasaport için de müracaat edilmesi şarttır. Bu iki işlem aynı zamanda yapılabilir. 18 yaşından küçük çocuklara kimlik numarası için gereken belgeler, pasaport için gerekli olan belgelerle aynıdır.

 

Kimlik numarası almak için gerekli işlem süresi 3 ile 6 hafta arası değişir. Buna ek olarak pasaport için gerekli olan 3 haftalık işlem süresi eklenir. Masraf 35 YTL’ dir.

İsim değişikliğinde

Pasaport için yapılan müracaatta belirtilen ismin Norveç nüfus idaresindeki isimle aynı olması gerekmektedir. Nüfus idaresindeki isimden başka bir isme pasaport çıkartılması söz konusu olamaz. Eğer isim değişikliği yapılmışsa veya isim değişikliği isteniyorsa “isim değişikliği formu”nu:

 

Skattedirektoriatet

Sentralkontoret for Folkregistering

Postboks 6300,Ettestad

N-0603 Oslo

Norveç

 

adresine göndermeniz gerekmektedir.

Yeni isminizin tamamını yazmayı unutmayınız (soyadınızın altını çiziniz) ve yabancı ismin kabul edildiğine dair belgeyi, evlenme belgesini, ve bu gibi gerekli belgelerin onaylanmış ve tasdik edilmiş  fotokopilerini eklemeyi unutmayınız. Vergi dairesinde isim değişikliği için gerekli olan süre ortalama 14 gündür. Semayi burada bulabilirsiniz. 

Norveç vatandaşlığı

Eğer Norveç vatandaşı olarak doğmuş ve daha sonra yaşamınızın çok az bir kısmını Norveç’te geçirmiş iseniz, 22 yaşınızı doldurduğunuzda Norveç vatandaşlığınızı kaybedebilirsiniz.

Eğer 2 seneden daha uzun süre Norveç’te yaşamışsanız  (ki yalnızca 6 aydan daha uzun süre nüfus kütüğünde kayıtlı olmanız da buna dahildir) vatandaşlığınızı muhafaza etmeniz için müracaatta bulunmanıza gerek yoktur ve Norveç vatandaşlığınızı kaybetmezsiniz.

 

Eğer Norveç’te toplam iki seneden az ikamet etmiş iseniz veya Norveç ve diğer İskandinav ülkelerinde toplam yedi seneden kısa bir süre yaşamış iseniz 22 yaşınızı doldurduğunuzda otomatik olarak Norveç vatandaşlığınızı kaybedersiniz. Eğer Norveç’e  yeterli derecede bir bağlılığınız var ise, Norveç’te kısa bir süre ikamet etmiş olsanız da vatandaşlık hakkınızı korumak için müracaatta bulunabilirsiniz. Burada ana kaide müracaat edecek olan şahsın 21 yaşını doldurmuş ve 22 yaşından küçük olmasıdır.

 

Eğer Türkiye’de yaşıyor iseniz müracaatınızı Ankara’daki Büyükelçiliğe yapmanız gerekmektedir. Müracaatınız Dışişleri ofisinde değerlendirilecektir.

 

Vatandaşlık konusunda daha fazla bilgiyi UDI nin sayfalarında bulabilirsiniz.

Pasaport ne kadar süre geçerlidir?

16 yaşından büyükler için verilen pasaport 10 sene geçerlidir.

16 yaşından küçük olanlar için verilen pasaportların aşağıdaki kriterlere göre geçerlilik süreleri vardır:

 • 0-5 yaş arası        2 sene
 • 5-10 yaş arası      3 sene
 • 10-16 yaş arası    5 sene

 

Bir pasaport yalnızca pasaport sahibi pasaporttaki resminden tanınabiliyorsa, pasaport içindeki bilgilerde değişiklik yapılmamışsa ve pasaport yırtılmamışsa geçerlidir. Bazı ülkeler pasaportların belli bir çıkış tarihinden (veya Norveç’e yapılacak seyahatten) sonra da bir müddet geçerli olmasını şart koşuyor. Bu yüzden gideceğiniz ülkelerin şartlarını oraya gitmeden evvel araştırmanız faydalı olur. Bu konuda araştırmalarınızı ya seyahat bürolarından ya da o ülkelerin büyükelçiliklerinden yapabilirsiniz.

Pasaportlarda kullanılacak olan fotoğraflara konulan şartlar:

Pasaportlarda kullanılan fotoğraflar  kişilerin en iyi şekilde  tanınmasında kullanılacağı için bu fotoğraflar için çok katı şartlar koşulmuştur. Çocuklar ve bebekler için kullanılacak fotoğraflar aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır:

 

 • Fotoğraf belirgin, iyi çekilmiş ve  kaliteli olmalıdır
 • Fotoğraf siyah / beyaz veya renkli olabilir
 • Fotoğraf 6 aydan eski olmamalıdır
 • Fotoğrafın ebatları ortalama olarak 35*45 mm olmalıdır
 • Fotoğraf direkt olarak önden çekilmiş olup (gözlere odaklanmalı) arka fon açık renkli olmalıdır
 • Fotoğraf başı ve omuzları göstermelidir, hiçbir gölge olmamalıdır
 • Yüz kısmı fotoğraf alanının % 70 ile 80 ini kaplamalı, yani  saç diplerinden çeneye kadar olan uzaklık en az 30 mm olmalıdır
 • Dini inançlara bağlı olarak kullanılan başörtüsü serbesttir ancak kullanılan bu başörtüsü yüzün hiçbir detayını örtmemelidir. Çene, alın ve iki yanak da net bir şekilde görülmelidir. Başörtüsü yüzün herhangi bir yerine de gölge düşürmemelidir.
 • Gözler açık olmalı ve net bir şekilde görülmelidir. Gözler saçlar tarafından örtülmemelidir
 • Çene, alın ve her iki yanak da net bir şekilde görülmelidir
 • Ağız kapalı olmalıdır
 • Gözlük kullanılması halinde : Camlar renkli olmamalıdır, camlarda yansıma olmamalı ve çerçeveler gözleri kapatmamalıdır.

Bookmark and Share