Photo: Tugba Cokluk.Photo: Tugba Cokluk

Reiseregistrering

27.07.2015 // Skal du reise til Tyrkia? Har du tenkt på frivillig registrering hos UD?

 

Ambassaden anbefaler alle langtids- og kortidsbesøkende å registrere seg på det nye systemet for norske borgere i utlandet: www.reiseregistrering.no

Dette er nyttig for deg og nyttig for ambassaden at du registrerer deg på www.reiseregistrering.no. Det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten bl.a. ved kjappe, automatiserte tjenester, forsøke å oppnå kontakt med deg via e-post, SMS eller telefon dersom du legger inn personlig informasjon. Registrering er ikke obligatorisk, men viktig for beredskapen. Opplysningene blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre/ slette disse når som helst. Mobiltelefon må være tilgjengelig når du registrerer deg.

I tilfelle det skulle oppstå en krisesituasjon vil utenrikstjenesten underrette norske borgere i Tyrkia som er registrert på www.reiseregistrering.no, på den raskeste og mest hensiktsmessige måte med konkrete råd og anbefalinger i forhold til den oppståtte situasjon. Vi anbefaler først og fremst alle å holde seg kontinuerlig oppdatert på informasjon fra lokale tyrkiske myndigheter i en krisesituasjon. 

Dersom du er kjent med at det finnes norske borgere i Tyrkia som du har grunn til å tro ikke er riktig eller fullstendig registrert ved ambassaden eller på www.reiseregistrering.no, må du gjerne tipse dem om dette.

God reise!

 


Bookmark and Share